Mentoring

Kim jest mentor

Mentor to osoba, która korzystając ze swojego praktycznego doświadczenia, przekazuje mniej doświadczonemu adeptowi w danej dziedzinie praktyczne wskazówki umożliwiające szybsze zdobycie praktycznego doświadczenie.

Najprostszym przykładem pracy mentora jest praca rodzica, który na bazie własnych doświadczeń prowadzi przez życie swoje dziecko. Dla dziecka wszystko jest nowe, a rodzic-mentor wprowadza je we wszystkie nowe obszary życia.

Tak właśnie, głównym zadaniem mentora jest wprowadzenie swojego ucznia na nowe terytorium tak, aby jak najszybciej zapoznał się on ze wszystkimi tajnikami jego funkcjonowania. Ułatwia to aklimatyzację w nowym środowisku oraz efektywniejsze zastosowanie wiedzy teoretycznej, którą “mentee” już posiada.

Współcześnie słowo mentor związane jest głównie z rozwojem zawodowym, a mentoring jest popularną formą wprowadzania pracowników na nowe stanowiska w korporacjach.

Z pomocy mentora korzystają również młodzi przedsiębiorcy i to właśnie z nimi najczęściej mam przyjemność pracować.

Mentor czy coach, kogo wybrać

Co prawda pojęcia mentoringu i coachingu są często stosowane zamiennie, jednak różnica pomiędzy nimi jest istotna. W coachingu, to właśnie klient wyznacza cele do których chce dążyć, a coach prowadzi go i wspiera w realizacji odpowiedniej strategii. W mentoringu natomiast, to mentor wie, jakie doświadczenia są potrzebne by osiągnąć zamierzony cel biznesowy.

Mentoring w czystym biznesowym wydaniu jest najczęściej stosowany w korporacjach, i wszędzie tam, gdzie w stosunkach zawodowych jest silnie ustabilizowany system hierarchiczny.

W przypadku współpracy indywidualnej, częściej korzystamy z technik coachingowych, lub łączymy kompetencje coacha i mentora w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze efekty.

Mentoring biznesowy

Z mentoringiem biznesowym mam do czynienia, gdy młody przedsiębiorca zakładając spółkę chce jak najszybciej poznać techniki działania w danej branży oraz zasady działania rynku.

Z moim doświadczeniem zawodowym najczęściej pracuję jako mentor z osobami z branży: konsultingowej, szkoleniowej, zarządzania, zdrowia, sportu i rekreacji.

Duże organizacje najczęściej umożliwiają doświadczonym pracownikom wprowadzenie swoich młodszych doświadczeniem kolegów w tajniki działania przedsiębiorstwa.

Efekty mentoringu

Podsumowując powyższe wpisy można powiedzieć, że celem współczesnego mentoringu biznesowego są:

  • polepszenie stosunków interpersonalnych w firmie lub organizacji,
  • ukierunkowanie na współpracę w zespole,
  • zwiększenie efektywności pracy,
  • zapoznanie się z filozofią firmy, organizacji lub branży,
  • wsparcie podopiecznego w ustabilizowaniu się na nowej pozycji.
Share This