Szczęśliwe życie to małe mądrości, połączone w jedną całość!

5 lipca 2019 | Coaching z trampoliny

Dlaczego w życiu piękne są tylko chwile? Otóż ponieważ są to małe sukcesy. Te nałe sukcesy mogę stworzyć szczęśliwe życie tylko wtedy, kiedy mają coś wspólnego.
Bardzo ważne jest mieć wspólny mianownik łączący każdy element naszego życia.
Często odnosimy różne sukcesy, które łączymy tyklo z jednym aspektem naszego życia, przez co nie potrafimy się nimi w pełni cieszyć nimi w innym środowisku, czy z innymi, nie związanymi z danym aspektem ludźmi.
A gdyby tak połączyć wszystkie aspekty naszego życia w jedną całość wspólnym załącznikiem i to jeszcze we wszystkich wymiarach naszego funkcjonowania?!