Kurs YuMeiHo

Kurs Yumeiho - Ramante

Kurs YuMeiHo

Dla kogo jest kurs?

W kursie mogą uczestniczyć terapeuci, masażyści, kręgarze, fizjoterapeuci, czyli ogólnie osoby doświadczone w terapii manualnej i znające dobrze fizjologię i anatomię człowieka. Każdy osoba, która zgłosi się na kurs przechodzi wstępną rozmowę kwalifikacyjną, po której podjęta będzie decyzja o dopuszczeniu do kursu.

Robimy tak dlatego, że zgodnie z obowiązującymi nas zasadami i standardami Japońskiej kwatery głównej, musimy zapewnić wysoki poziom naszych terapeutów. Zależy nam na utrzymaniu wysokiej jakości świadczenia usług. Dlatego też, osoby w trakcie i po ukończeniu kursu (przez kolejne 15 miesięcy) otoczone są szczególną opieką.

Koszt kursu: 3300 funtów oraz 300 dolarów opłaty egzaminacyjnej.

Prowadzący: Pan Maciej Dłuski – przedstawiciel Instytutu YuMeiHo® w Tokio na Europę i Unię Europejską.

Jakie otrzymasz uprawnienia?

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wydany zostanie oficjalny międzynarodowy certyfikat wydany przez Instytut YuMeiHo® w Tokio, potwierdzający zdobycie uprawnień do wykonywania terapii YuMeiHo®.

Certyfikat jest ważny w każdym kraju, po dokonaniu rejestracji w oficjalnym przedstawicielstwie. Ukończenie kursu w Wielkiej Brytanii jest równoznaczne z otrzymaniem tej rejestracji na okres 1 roku.

Informacje organizacyjne

Kurs YuMeiHo® w Londynie odbędzie się w formie sesji zjazdowych w wyznaczone weekendy. Językami wykładowymi będą język angielski oraz polski. Każdy uczestnik kursu otrzyma podręcznik YuMeiHo® wraz z filmem instruktarzowym w wersji elektronicznej. W ramach kursu odbędzie się osiem zjazdów.
Termion rozpoczęcia kolejnego kursu to marca 2021 roku.

Pomiędzy zjazdami kursanci mogą uczęszczać na bezpłatne konsultacje z doświadczonym terapeutą.

Share This